Papež k mladým: Církev vás potřebuje, aby byla plně sama sebou

Papež k mladým: Církev vás potřebuje, aby byla plně sama sebou
Svatý otec dnes přijal účastníky jedenáctého ročníku Mezinárodního fóra mládeže. Bylo tvořeno asi dvěma stovkami delegátů biskupských konferencí z celého světa, včetně České republiky, kterou reprezentovali Ondřej Elbel, Marie Jenišová a o. Jan Balík, který je poradcem vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život.
 

Třídenní fórum, které probíhalo nedaleko Říma, v Sassone, končilo dnešní audiencí, kde papež František mimo jiné řekl:

Drazí mladí, zopakuji ještě jednou: vy jste dneškem Boha, dneškem církve! Nejenom budoucností, ale dneškem. Buď jste ve hře dnes anebo jste prohráli. Církev vás potřebuje, aby byla plně sama sebou. Jako církev jste Tělem vzkříšeného Pána, přítomného ve světě. Prosím vás pamatujte, že jste údy jediného těla. Jste vzájemně spojeni a nepřežijete samotní. Potřebujete se navzájem, abyste vynikli ve světě, který je pokoušen dělením. Ve světě, který je stále více rozdělen, a rozdělení vedou k nevraživosti, konflitkům, válkám, musíte být poselstvím jednoty. Takto se vyplatí jít vpřed. S Kristem, který je Pán život a dává nám sílu jít, vnášejme světlo Jeho plamene do nocí tohoto světa.“

Papež František ve svojí dnešní promluvě zveřejnil témata Světových dnů mládeže, připadajících každoročně na Květnou neděli. Všechna vybízejí k činu.

Pro příští rok je vzato z Lukášova evangelia (srov. 7,14) o vzkříšení syna vdovy z Naimu: „Mládenče, pravím ti vstaň.“ Na rok 2021 je ze Skutků apoštolů (srov. 26.16): „Vstaň! Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“ a za tři roky, kdy se bude konat ceslosvětové setkání mládeže v Lisabonu, vybral papež František opět slova z Lukášova evangelia (1,39): „Maria se vydala na cestu a spěchala“.

Mezinárodního fóra mládeže, které pořádal Úřad pro laiky, rodinu a život, se kromě dvou mladých delegátů účastnil poradce zmíněného vatikánského úřadu z České republiky, otec Jan Balík, který již dlouhá léta působí v oblasti pastorace mládeže a který Vatikánskému rozhlasu řekl:

Pozvání na toto fórum mne osobně velice těší, protože jsem se po roce 2000 účastnil diskusí na Papežské radě pro laiky, jejíž vedení tehdy oddělilo tato fóra od Světových dnů mládeže a začala fungovat spíše jako určitý druh konferencí, zatímco já jsem se vždy přimlouval za to, aby fóra byla místem, kde mladí lidé mluví a kde se jim opravdu naslouchá, což se nyní opět vrátilo.

Co se na letošním fóru probíralo?

Točilo se kolem nového dokumentu papeže Františka o mládeži Christus vivit, jehož český překlad vyjde letos v červenci. Mladí byli ze 110 zemí, zastoupeno bylo 41 katolických hnutí ze světa. Potom 13 kněží působících v pastoraci mládeže a dva poradci zmíněného Úřadu. Bylo zajímavé se potkat s mladými lidmi ze Sýrie, Iráku, Číny a afrických zemí. Většina z nich byla vůbec poprvé v Římě. Mluvilo se o aktivitách mladých, kteří přicházeli s různými nápady a s touhou, aby jim bylo nasloucháno, k čemuž také papež ve zmíněné posynodální exhortaci vyzývá.

Co na letošní prázdniny připravuje církev pro mladé?

V Chotěboři se bude v srpnu konat setkání animátorů, kde jsou očekávány přibližně čtyři stovky mladých lidí, kteří jsou u nás zapojeni v pastoraci mládeže.“

Říká poradce vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život o. Jan Balík.

 

Převzato z https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-06/papez-k-mladym-cirkev-vas-potrebuje-aby-byla-plne-sama-sebou.html