13. květen je svátkem Panny Marie Fatimské

13. květen je svátkem Panny Marie Fatimské

Fatima se nachází 123 kilometrů severně od Lisabonu, kde se budou v srpnu konat Světové dny mládeže. Je jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst na světě. Fatima leží na trase Porto-Lisabon, tedy mezi městem, kde čeští poutníci stráví předprogram SDM od 26. do 31. července a mezi hlavním městem Portugalska, kde se mladí setkají od 1. do 6. srpna s papežem Františkem a kde se koná oficiální mezinárodní program.

Přestože v rámci oficiálního českého programu není pouť do Fatimy zařazena, protože ji v tyto dny navštíví statitisíce poutníků z celého světa, velmi Vás zveme k soukromé pouti na toto poutní místo, ať už ji podniknete po skončení Světových dnů mládeže nebo jindy v budoucnu.

Papež Jan Pavel II. řekl: „Nedá se hovořit o dějinách 20. století bez nezbytné zmínky o událostech ve Fatimě.“ Právě před 106 lety, 13. května 1917, se Panna Maria začala zjevovat třem dětem. Skrze ně předala světu poselství, z nichž se již mnohá naplnila – 2. světová válka, pronásledování křesťanů, atentát na papeže. Vyzývala k modlitbě, pokání a obrácení srdce.

„Nebojte se! Neublížím vám!“ byla první slova paní oděné do bílého šatu, zářícího více než slunce. V rukou měla růženec a sama sebe označila jako Královnu růžence. Panna Maria děti vyzvala, aby přicházeli po šest následujících měsíců vždy třináctého dne ve stejnou hodinu. Skrze ně pak předávala naléhavá poselství lidstvu.

Uvedla předpovědi o Rusku, o pronásledování Církve, o utrpení svatého Otce i to, že některé národy zmizí z povrchu země. V jednom vidění, jehož obsah byl zveřejněn až v roce 2000, dala pasáčkům nahlédnout do nezměrných škod, které napáchal na lidstvu sovětský režim skrze propagaci ateismu a pronásledování křesťanské víry.

Na přání Jana Pavla II. byla zveřejněna i třetí část takzvaného Fatimského tajemství, kde byl předpovězen boj proti Bohu a proti církvi, který dospěl až k pokusu zabít papeže. 13. května 1981 se odehrál atentát na papeže. Jak však prohlásil sám Jan Pavel II., ruka Panny Marie vedla kulku tak, aby papež přežil. Tato kulka je nyní zasazena do korunky umístěné na hlavě Panny Marie ve Fatimě. Papež následně věrně vyplnil výzvu Panny Marie a ve spojení s biskupy celého světa zasvětil 25. března 1984 svět – a zvlášť Rusko – Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Papež František Rusko spolu s Ukrajinou opětovně zasvětil Neposkvrněnému srdci Panny Marie 25. března 2022 po vypuknutí války na Ukrajině.

Panna Maria fatimské pasáčky vyzývala k modlitbě růžence: „Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války.“ Právě od dob fatimských zjevení se na konec každého desátku přidává fatimská prosba: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které toho nejvíce potřebují."