Do Lisabonu přijede více než půl milionu mladých lidí z 200 zemí

Do Lisabonu přijede více než půl milionu mladých lidí z 200 zemí

Na Světové dny mládeže je přihlášeno již 540 000 mladých lidí ze 196 zemí a 16 300 dobrovolníků. V rozhovoru o tom informuje Linda Ghisoniová, která je sekretářkou ve vatikánském Dikasteriu pro laiky, rodinu a život, které Světové dny mládeže organizuje.

„Tato čísla ukazují, že mezi mladými lidmi je stále velký zájem o reálné, osobní setkávání se ke společné modlitbě“, uvádí Linda Ghisoniová a připomíná, že poslední Světové dny mládeže v roce 2019 se konaly v Panamě a poté pandemie způsobila odložení další takové akce o jeden rok. Nyní se však čas blíží, zbývá 70 dní na přípravy, které samozřejmě probíhají i v jedenadvaceti portugalských diecézích.

„Dikasterium úzce spolupracuje s organizačním výborem v Lisabonu. Vidíme, že jednotlivé diecéze v Portugalsku se na tuto událost připravují mnoha aktivitami. Například se koná pouť symbolů Světových dní mládeže, kříže a mariánské ikony Salus Populi Romani. Prostřednictvím této pouti symbolů jednotlivé diecéze v Portugalsku také znovu objevují krásu své víry a kultury“, pokračuje zastupující sekretářka vatikánského dikasteria.

Kromě mladých lidí z celého světa je již přihlášeno 660 biskupů, kteří budou účastníky doprovázet a připojí se k různým obřadům. Světové dny mládeže ovšem nejsou určeny výlučně katolíkům: v zásadě se mohou zúčastnit všichni mladí lidé, kteří mají zájem, ve věku od 14 do 35 let; vyloučeni samozřejmě nebudou ani ti, kteří jsou o něco starší nebo mladší. Mladí lidé jsou otevření všem a je pro ně důležité vytvořit inkluzivní Světové dny mládeže, zdůrazňuje Linda Ghisoniová.

„Když se podíváte na různé ročníky Světových dní mládeže, vidíte, že je zde stále více lidí s různými handicapy. Například se objevuje i znaková řeč, tlumočená mladými lidmi pro jiné mladé, aby pomohli svým vrstevníkům. Existuje také fond solidarity, aby se mohli zúčastnit mladí, kteří mají finanční potíže“.

Všechny hlavní akce Světových dní mládeže jsou bezbariérové a důraz je kladen také na šetrnost k životnímu prostředí. Dnes je již samozřejmostí, že všechna místa konání jsou po skončení akce uklizena. Vatikánská organizátorka také připomíná, že například po Světových dnech mládeže v Polsku mladí lidé vysadili v jedné diecézi stromy v novém parku. To je mimochodem znamení, že Světové dny mládeže mají vždy dopad i mimo samotnou akci.

„Je to okamžik setkání, otevřenosti, mezinárodní výměny, silný impuls ke společné modlitbě s mládeží z celého světa, k poznání jejich životních příběhů a k pocitu sjednocení. Světové dny mládeže opravdu nejsou jen jedním okamžikem, po němž se pak vrátí každodenní život, ale mohou být impulsem k prožívání církve a darů Ducha Svatého, který je vždy zvláště cítit tam, kde papež shromažďuje kolem sebe mladé lidi a vyzývá je, aby přinášeli Boha a radostnou zvěst svým vrstevníkům“.