Co je SDM

V rámci slavnostního ukončení Svatého roku vykoupení pozval Jan Pavel II. mladé lidi na Květnou neděli 15. dubna 1984 do Říma. Během tohoto mezinárodního setkání mládeže mladým lidem svěřil kříž. Biblickým tématem setkání byl úryvek z Matoušova evangelia „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ (Mt 21,9).

Následující rok využil papež skutečnosti, že OSN vyhlásila rok 1985 Rokem mládeže, a pozval mládež opět do Říma na Květnou neděli 31. března 1985, kdy mladým lidem celého světa adresoval apoštolský list. Duchovním mottem tohoto setkání bylo Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje.“ (1 Petr 3,15).

Na konci roku, 20. prosince 1985, pak Jan Pavel II. založil tradici Světového dne mládeže (SDM). Následně neustále vybízel biskupy, aby se na Květnou neděli scházeli s mladými lidmi své diecéze, a tak prožívali diecézní oslavy SDM. Jednou za dva až tři roky roky inicioval Světové dny mládeže na mezinárodní úrovni, kterých se vždy účastnil, přičemž se postupně ujal zvyk střídavého uspořádání setkání v Evropě a mimo Evropu.

Poselství papeže ke všem SDM jsou ke stažení zde.

Světový den mládeže (SDM) je setkání mladých lidí z celého světa s papežem. Je to také pouť, oslava mládeže, vyjádření univerzální církve a intenzivní okamžik evangelizace pro svět mladých. Přestože je jasně patrná jeho katolická identita, Světový den mládeže otevírá své dveře všem bez ohledu na to, jak jsou církvi blízcí nebo vzdálení.

Slaví se na diecézní úrovni na Květnou neděli a každé dva, tři nebo čtyři roky jako mezinárodní setkání ve městě vybraném papežem za účasti Svatého otce. Sdružuje miliony mladých lidí, aby oslavili svou víru a pocit sounáležitosti s církví.

Od svého prvního ročníku v Římě v roce 1986 se Světový den mládeže osvědčil jako laboratoř víry, místo zrodu povolání k manželství a zasvěcenému životu a nástroj evangelizace a proměny církve.

Jeho cílem je poskytnout všem účastníkům univerzální církevní zkušenost a podpořit osobní setkání s Ježíšem Kristem. Je novým podnětem pro víru, naději a lásku celého společenství hostitelské země. Světový den mládeže, jehož protagonisty jsou mladí lidé, se také snaží podporovat mír, jednotu a bratrství mezi lidmi a národy na celém světě.