Symboly SDM

Světový den mládeže provázejí a představují dva symboly: poutní kříž a ikona Panny Marie Salus Populi Romani. V měsících před každým Světovým dnem mládeže se tyto symboly vydávají na pouť, aby hlásaly evangelium a doprovázely mladé lidi a jejich každodenní realitu mimořádným způsobem.

Způsob, jakým byly tyto symboly přijaty a uvítány, přinesl značné ovoce po celém světě. V Africe podněcovaly mladé lidi ke vzniku nenásilnické generace, byly vystaveny v čele několika mírových pochodů a byly dotýkány a vítány tisíci věřících v typických oděvech jejich zemí. Přispěly také k usmíření v místech napětí, jako je Východní Timor.

 

Poutnický kříž

3,8 m vysoký poutnický kříž, zhotovený ke Svatému roku 1983, svěřil Jan Pavel II. na Květnou neděli následujícího roku mladým lidem, aby jej nesli po celém světě. Od té doby putoval tento dřevěný kříž již na pět kontinentů a do téměř 90 zemí. Byl vnímán jako skutečné znamení víry.

Byl nesen pěšky, lodí a dokonce i neobvyklými prostředky, jako jsou sáně, jeřáby a traktory. Prošel džunglí, navštívil kostely, nápravná zařízení pro mladistvé, věznice, školy, univerzity, nemocnice, památky i nákupní centra. Na své cestě se také setkal s mnoha překážkami: od leteckých útoků až po potíže s dopravou, například nemohl cestovat, protože by se nevešel do žádného z dostupných letadel.

Prosadil se jako znamení naděje na zvláště citlivých místech. V roce 1985 se dostal do Prahy, v době, kdy byla Evropa rozdělena železnou oponou, a představoval společenství s papežem. Krátce po 11. září 2001 putoval na Ground Zero v New Yorku, kde došlo k teroristickým útokům, při nichž zahynulo téměř 3000 lidí. V roce 2006 se vydal také do Rwandy, která byla sužována občanskou válkou.

 

Ikona Panny Marie Salus Populi Romani

Od roku 2003 doprovází poutnický kříž ikona Panny Marie Salus Populi Romani, která zobrazuje Pannu Marii s Dítětem v náručí. Tuto ikonu zavedl také papež Jan Pavel II. jako symbol Mariiny přítomnosti mezi mladými lidmi. Ikona Panny Marie Salus Populi Romani, vysoká 1,20 m a široká 80 cm, je spojena s jednou z nejoblíbenějších mariánských pobožností v Itálii. V návaznosti na starou tradici je nesena v procesí ulicemi Říma, aby odvrátila nebezpečí a neštěstí nebo ukončila pohromy. Originál ikony se nachází v římské bazilice Santa Maria Maggiore a navštěvuje ji papež František, který se tam chodí modlit a zanechává kytici květů před každou apoštolskou cestou a po návratu z ní.

simbolos-jmj-365-1024x683-1