Téma

„Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39) je biblický citát, který papež František zvolil jako motto Světového dne mládeže, který se bude poprvé konat v portugalském hlavním městě Lisabonu. Biblická věta (citát z Lukášova evangelia) otevírá vyprávění o Navštívení (Mariině návštěvě u sestřenice Alžběty), biblické epizodě následující po Zvěstování (andělově oznámení Marii, že bude matkou Božího Syna, což bylo tématem posledních Světových dnů mládeže v Panamě).

Během rozhovoru anděl Marii také sdělí, že její starší sestřenice, považovaná za neplodnou, je těhotná. Poté, co andělovi potvrdí: „Hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38), vydává se Maria na cestu do Ain Karim, vesnice nedaleko Jeruzaléma, kde žila Alžběta a očekávala narození Jana, který se měl stát svatým Janem Křtitelem.

Maria z Nazareta je velkou postavou křesťanského putování. Učí nás říkat Bohu ano. Byla protagonistkou posledního ročníku Světových dnů mládeže a bude jí znovu i v Lisabonu.

V biblické epizodě Navštívení představuje úkon povstání Marii jako ženu lásky a zároveň jako ženu misionářku. Odchod ve spěchu představuje postoj popsaný v poselství papeže Františka pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023: „kéž je evangelizace mladých lidí aktivní a misionářská, neboť tak poznají a dosvědčí přítomnost živého Krista“.

Zvláště mladé lidi oslovil a vyzval je, aby byli odvážnými misionáři, následující slova napsal papež v apoštolské exhortaci Christus Vivit:  „Kam nás posílá Ježíš? Neexistují žádné hranice, žádná omezení: posílá nás všude. Evangelium je pro všechny, nejen pro některé“ (CV 177).