Organizátoři

Místo konání Světových dnů mládeže se vybírá střídavě a kontinent se v každém ročníku mění. Diecézi, která bude hostit každý Světový den mládeže, vybírá papež, zatímco diecéze je zodpovědná za organizaci akce v úzké spolupráci se Svatým stolcem, konkrétně s Dikasteriem pro laiky, rodinu a život. Je to také Svatý otec, kdo pro každý Světový den mládeže vybírá téma a osvětluje ho prostřednictvím poselství napsaného k tomuto účelu, čímž usměrňuje cestu přípravy i samotné prožívání akce.

Ročník 2023 organizuje lisabonský patriarchát. Za tímto účelem zřídil lisabonský kardinál-patriarcha D. Manuel Clemente místní organizační výbor (LOC) pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023, výkonný orgán pro organizaci Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023, který tvoří pomocní biskupové Lisabonu D. Américo Aguiar a D. Joaquim Mendes a výkonný sekretář Duarte Ricciardi.

Právním subjektem organizace Světových dnů mládeže Lisabon 2023 je „Fundação JMJ Lisboa 2023“, kterou řídí D. Américo Aguiar.