Modlitba

Modlitba Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 
 
Panno Maria,
která jsi vstala a spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,
veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají,
abychom jim předali živé evangelium:
Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!
 
Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování,
připravení a plní radosti.
Půjdeme pokojně, protože Ti, kdo mají Krista, mají pokoj
a konání dobra je nejlepší způsob života.
 
Panno Maria,
pomáhej nám, ať se nám tento Světový den mládeže stane
společnou oslavou Krista,
kterého vítáme ve svých srdcích, jako jsi to kdysi udělala Ty.
Ať se nám toto setkání stane časem svědectví a sdílení,
bratrství a díkůvzdání,
ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.
 
S tebou chceme pokračovat na cestě setkávání,
aby se celý svět shromáždil, v bratrství, spravedlnosti a míru.
Pomoz nám, Panno Maria přinášet Krista všem,
ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého!
 
Amen.
 
S církevním schválením vydala
Sekce pro mládež České biskupské konference.