Dny v diecézích (DVD)

Dny v diecézích“, tedy setkání mladých lidí z celého světa, které předchází Světovým dnům mládeže v Lisabonu 2023, se budou konat od 26. do 31. července 2023 v 17 diecézích na portugalské pevnině a na ostrovech: Algarve; Angra; Aveiro; Beja; Braga; Braganca-Miranda; Coimbra; Evora; Funchal; Guarda; Lamego; Leiria-Fatima; Portalegre-Castelo Branco; Porto; Viana do Castelo; Vila Real; Viseu.

mapa_dioceses-ilhas_en-1024x1015

Diecéze Lisabon, Santarem a Setubal mají jinou úlohu: jsou hostitelskými diecézemi a přijmou mladé lidi, kteří se účastní Světových dnů mládeže.

 
Co jsou „Dny v diecézích“?

„Dny v diecézích“ jsou setkáním, které předchází týdnu Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 a spočívá v zapojení mladých lidí z celého světa do farních společenství jednotlivých diecézí v zemi. „Dny v diecézích“ jsou jakousi přípravnou cestou pro poutníky a hostitelské komunity, předcházející prožití Světových dnů mládeže.

Během těchto dnů se účastníci mohou lépe seznámit s hostitelským regionem i s místní církví a jejími zvláštnostmi. Stejně jako v případě týdne Světových dnů mládeže budou ubytováni v rodinných domech nebo ve farních či veřejných zařízeních, aby mohli získat autentickou zkušenost s církví, evangelizací a misií.

Pro příchozí poutníky jsou „Dny v diecézích“ pozvánkou k poznání rozmanitosti církve v hostitelské zemi a zároveň podporují setkání a sdílení kulturního a duchovního bohatství.

Pro hostitele je to příležitost říci ANO poslání hostit Světový den mládeže a ukázat kulturní, gastronomické a duchovní bohatství mladým lidem, kteří přijíždějí z celého světa.

 
Porto

Čeští poutníci prožijí Dny v diecézích v Portu a blízkém okolí. Diecéze Porto má zhruba 2 miliony obyvatel. Tvoří ji 22 vikariátů a 477 farností. Od března roku 2018 je diecézním biskupem D. Manuel da Silva Rodrigues Linda.

Porto je jedno z nejkrásnějších měst Portugalska, znamená v překladu “přístav” a zvláště během Světových dnů mládeže chce toto poslání naplnit a být přístavem, který spojuje všechny příchozí. Přístav založený na přátelství a jednotě. Přístav žijící v radosti ze vzkříšeného Krista a ve vzájemné lásce. Přístav pozorný ke všem, k přítomnosti i budoucnosti, skrze kulturu, umění a péči o náš společný domov a víru.

 
Program

Na týden „Dnů v diecézích“ je připraven program, který se opírá o pět pilířů: přijetí, objevování, misie, kultura a vyslání. Podrobněji o programu zde.