Stravování

 • SDM v Lisabonu
  • Poutní balíček obsahuje stravu od večeře 31. 7. do snídaně 7. 8. včetně
  • Snídaně budou zajištěny v místě ubytování
  • Obědy a večeře budou zajištěny v restauracích, jídelnách, menzách, výdejnách a dalších stravovacích zařízeních 
  • Účastníci si budou moci vybírat z velkého množství variant (tzv. stravenkový systém)
 • Dny v diecézi
  • Snídaně a večeře budou zajištěny ve farnostech hostitelskými rodinami
  • Obědy budou zajištěny v restauracích, jídelnách, menzách, výdejnách a dalších stravovacích zařízeních (tzv. stravenkový systém)
 • Strava je součástí poutního balíčku
 • Se zajištěním diet se počítá
 •  
 • (upřesněno)