Stravování

 • SDM v Lisabonu
  • stravování bude zajišťováno v restauracích, jídelnách, menzách, výdejnách a dalších stravovacích zařízeních
  • účastníci si budou moci vybírat z velkého množství variant
 • Dny v diecézi
  • stravování bude zajišťováno farnostmi a hostitelskými rodinami
  • detaily budeme domlouvat s portugalskými pořadateli
 • Strava je součástí poutního balíčku