Řím 1986

První Světový den mládeže se slavil na diecézní úrovni. Přesto mnoho mladých vyrazilo do Říma, aby se na Květnou neděli 23. března 1986 setkali s papežem Janem Pavlem II.

Motto: „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.“ (Mt 21,9)

Hymna: Resta qui con noi (Zůstaň zde s námi)

Krátký sestřih: