Manilla 1995

               

Početně nejsilnější Světový den mládeže. Závěrečné mše svaté s papežem Janem Pavlem II. se podle odhadů zúčastnilo přes 4 miliony lidí. Jedná se pravděpodobně o největší shromáždění v dějinách lidstva.

Datum: 10. – 15. 1. 1995

Motto: „Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás." (Jan 20,21)

Hymna: Zvěstuj dál Boží lásku (Tell The World of His Love)

 

Krátký sestřih: