Diskutuj o víře s delegáty EU!

Diskutuj o víře s delegáty EU!

Ještě nevíš, na jaký program jít v rámci Youth festivalu v Lisabonu? Zajímáš se o víru v každodenním životě? Jak žije víru europoslankyně, filmový režisér nebo projektový manažer?

Mladí mají slovo i v rámci Evropské Unie, jsou to delegáti mládeže při Komisi biskupských konferencí Evropské Unie – COMECE Youth Net. Ve čtvrtek 3. srpna 2023 od 14:30 do 16:30 pořádají panelovou diskusi s názvem Křesťanská svědectví o víře a sociální angažovanosti v aule Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). Tato událost je jedinečnou příležitostí znovu objevit, jak se mohou mladí křesťané zapojit do politického, společenského i kulturního života v Evropě i ve světě.

Vystoupí řečníci z různých oborů, zemí a věkových skupin a promluví o výzvách, jak žít svou víru a povolání v profesním i osobním životě křesťana. Panelovou diskusi zahájí Mons. Antoine Hérouard, první místopředseda COMECE a dijonský arcibiskup, a dále promluví:

Lídia Pereira, poslankyně Evropského parlamentu (Portugalsko);

Isabel Jonet, prezidentka Banco Alimentar (Portugalsko);

Tadeusz Syka, filmový režisér (Polsko);

Carlos João Diogo, projektový manažer společnosti Critical Software (Portugalsko).

Tato akce proběhne v rámci tzv. Festivalu mladých (Youth festival), který nabízí více než 480 událostí. Akce je otevřena všem účastníkům Světových dnů mládeže, není třeba se registrovat.